О нама

 

Опште удружење предузетника Трстеник основано је пре 70 година, далеке 1950. године и то као Среска занатска Комора.

Ово Удружење је основано на Оснивачкој Скупштини одржаној 30. јула 1950. године, а из Записника са ове Скупштине који се чува у Историјском архиву Крушвац, може се видети да је Скупштину отворио Дојчин Савић који је уједно био и члан припремног одбора док је за председника Скупштине изабран Живојин Величковић.

У време оснивања Среске занатске Коморе Трстеник је имао 162 приватне занатске радње а  данас има око 1.200 предузетничких радњи и око 350 предузећа.

Среска занатска Комора је постојала дуги низ година да би временом са свечаног отврања просторија Удружењаса смањивањем броја приватних занатских радњи и Комора бивала све мање активна и у једном периоду готово престала са радом.

Активности се обнављају током 2005. године сада под новим називом Опште удружење предузетника Трстеник. На малој свечаности 2006. године врши се и усељење у реновиране просторије које су изградјене осамдесетих година прошлог века а Удружење се по Закону о коморама региструје у регионалну Привредну комору Крушевца, чиме постају део коморског система. Реновирање просторија је омогућено средствима Општине Трстеник и организације Мерцy Цорпс.

Слава удружења је Огњена Марија јер је на тај дан 30. јула 1950. године основана Среска занатска Комора Трстеника, претеча Општег удружења предузетника Трстеника.
Руководећа тела Општег удружења предузетника су Скупштина удружења и Извршни одбор, а стручном службом Удружења руководи секретар Удружења. Скупштину чини 19 чланова а Скупштина се бира на четири године.

Председник удружења је Пантић Милорад.
Секретар ОУП-а Трстеник је Ранко Обрадовић.