Министарство привреде расписало је у сарадњи са Фондом за развој  јавни позив: Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у 2021, 2022. или 2023. години, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, односно у 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. или 2023 години, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година .

Поред презентације горе наведеног програма, биће представљен и Програм подршке за развојне пројекте за компаније које послују дуже од две године. Сви програми реализују се као комбинација бесповратних средстава и повољних кредита Фонда за развој, тако да ће укупна вредност подржаних пројеката бити вишеструко већа.

ПКС РПК Крушевац у сарадњи са Општином Трстеник  – Шалтер за предузетнике  орагнизује презентацију поменутих програма у среду 26. јула 2023. године,  у 10 часова у Скупштинској сали Народног универзитета, улица Кнегиње Милице број 16, Трстеник. 

Контак особа У ПКС РПК Крушевац Александра Алексић, координатор за индустрију ПКС РПК Крушевац aleksandra.aleksic@pks.rs , 037418522.