Прoгрaмa пoдршкe мaлим прeдузeћимa зa нaбaвку oпрeмe у 2019. гoдини

Прoгрaмa пoдршкe мaлим прeдузeћимa зa нaбaвку oпрeмe у 2019. гoдини

Желимо Вас информисати да је Mинистaрствo приврeдe  РС  пoнoвo  oд 15. jулa 2019.гoдинe oдoбрилo  приjeм зaхтeвa зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa у oквиру Прoгрaмa пoдршкe мaлим прeдузeћимa зa нaбaвку oпрeмe у 2019. гoдини.  Прoгрaм пoдршкe мaлим прeдузeћимa зa...
ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

З А П И С Н И К   Са изборне Скупштине  „Општег удружења передузетника општине Трстеник“ Трстеник одржане дана 24.06.2019 године у просторијама Удружења предузетника Трстеник, било присутно 15 чланова Скупштине што је било довољно за рад и одлучивање. Изборна...
КОНКУРС ЗА ПРИВАТНЕ РОБНЕ МАРКЕ (ПРОИЗВОДЊА)

КОНКУРС ЗА ПРИВАТНЕ РОБНЕ МАРКЕ (ПРОИЗВОДЊА)

Поштовани, ПКС РПК Крушевац у сарадњи са удружењем ENECA, организује презентацију Конкурса из области производње за приватне робне марке под називом “Јачање капацитета прерађивача воћа и поврћа укључивањем у приватне робне марке домаћих и иностраних продајних...
УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

Из општинске канцеларије за сарадњу са АПР-ом упозоравају одговорне у предузећима и предузетнике у општини Трстеник да је по Закону о привредним друштвима рок за регистрацију адресе за пријем електронске поште 1. октобар 2019. године. Привредна друштва, представништва...
ПРОГРАМA ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ПРОГРАМA ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМA ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва (у даљем тексту: Програм) спроводи Кабинет министра без портфеља...
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГ 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГ 2019.

Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга објављује се у складу са Програмом Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години, који се реализује преко акредитованих...