Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна средства у износу од 900.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају трећој или четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове из Програма.

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs,  Фонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs, као и на порталу предузетништва www.preduzetnistvo.gov.rs, може се преузети потребна документација у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом програму

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi-2023

Овде можете преузети Уредбу о програму подстицања: http://oupts.org.rs/wp-content/uploads/2023/07/uredba_program_podsticanja_2023.pdf