“Пошта Србије” је организовала Наградни конкурс “100 успешних пословних жена” из руралних и неградских подручја.

Обавештавамо оснивачице или законске заступнице у руралним подручјима и осталим неградским срединама, малих предузећа, удружења и друго, да се пријаве на Конкурс и освоје јединствену прилику да представе своје пословање на више од 1.500 места широм Србије.

Конкурс “100 успешних пословних жена” траје од 8. марта до 8. априла 2023.г.

ЛИНК: https://preduzetnice.posta.rs/uslovi-konkursa-2023/