ПОНУДА ЗА ПРИПРЕМУ СТРУЧНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ УСЛУГА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО И МАЛА ПРЕДУЗЕЋА

Обраћамо вам се испред агенције „IF Consulting“ са седиштем у Београду у вези расписаног Јавног позива намењеног предузетницима и предузећима за набавку опреме и увођење услуга који су регистровани у периоду између 01.01.2016. и 31.12.2020. године у регијама Шумадије, западне Србије и јужне и источне Србије, а који су регистровани за производњу и пружање одређених услуга.

Имајући у виду да се у условима датог Јавног позива који вам достављамо у прилогу исти односи на предузетнике и предузећа на територији ваше Општине, односно Града, дату информацију, односно понуду вам достављамо са кључним информацијама ради прослеђивања правним лицима на које се односе у циљу остваривања одређених бесповратних средстава према условима Јавног позива.

 1. Прва (ЛОТ 1) који се односи на предузетнике, микро и мала предузећа (ММП) регистрована за производњу – Висина гранта мин. 10.000 евра и маx. 40.000 евра (буџет 2 милиона евра) и
 2. Другу (ЛОТ 2) која се односи на ММП регистрована за пружање услуга – Висина гранта мин. 10.000 евра и маx. 30.000 евра (буџет 1 милиона евра)

Предузећа која испуњавају услове за ЛОТ 1 морају бити регистрована за производњу, искључујући следеће категорије:

 • Примарна пољопривредна производња (примарна пољопривредна производња обухвата узгајање усева и узгајање животиња, као и остале сврхе у директној вези са узгајањем биљака животиња, као и складиштење. Куповина опреме за паковање, сортирање, прераду и замрзавање пољопривредних производа није искључена из позива (на пример опрема за хладњаче).
 • Експлоатација угља, нафте, гаса, метала и слично,
 • Обављање грађевинских радова као што су изградња зграда, мостова, тунела, аутопутева, цевовода и других грађевинских објеката,
 • Производња контролисаних супстанци, укључујући:
 • дуванску индустрију,
 • произвођаче алкохолних пића,
 • произвођаче оружја и војне опреме,
 • производњу и трговину нафтом и нафтним производима,
 • произвођаче/дистрибутере свих осталих супстанци/материјала/производа контролисаних законом.

–  Производња челика и синтетичких влакана и експлоатација угља.

Предузећа која испуњавају услове за ЛОТ 2 морају бити регистрована за пружање једне од доле наведених услуга: 

 • Информационе технологије
 • Архитектонске и инжењерске услуге
 • Услуге здравствене неге и социјалне заштите
 • Услуге повезане са туризмом укључујући смештај, кетеринг и путовања*
 • Услуге одржавања и поправке

* Активности ресторана и кафеа нису укључене у овај Јавни позив

У складу са датим Јавним позивом и основним информацијама које вам прослеђујемо, а имајући у виду да поседујемо искуство у припреми стручне документације по основу јавних позива домаћих и страних донатора, да смо у претходном периоду успешно сарађивали са појединим општинама и градовима ради остваривања бесповратних средстава по основу јавних позива, као и да смо као Агенција акредитовани за припрему пројеката Светске банке од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде имајући у виду крајњи рок за подношење понуда, а то је 30.06.2022. године, овим путем нудимо услуге:

 • прирпеме целокупне стручне документације;
 • правног, финансијског и бизнис консалтинга у постпуку формалне провере целокупне документације назначене у тексту Јавног позива;
 • израде одговарајућег Бизнис плана по прописаним критеријумима;
 • континуиране коресподенције са подносиоцем у циљу предаје захтева са пратећом документацијом у његово име и за његов рачун;
 • праћења тока поступања по захтеву укључујући евентуалне допуне до тренутка доношења одлуке од стране донатора.

За све додатне информације можете контактирати:

Марија Грегорић, office manager (061/540-34-24)

Или директно генералног менаџера:

Даринка Ђуран (063/724-76-49)