Са циљем подршке компанијама у спровођењу концепта целоживотног учења, Пословна академија ПКС и Центар за едукацију и дуално образовање Привредне коморе Србије спроводе истраживање о томе колико компаније улажу у едукацију својих запослених и како се одвија развој људских ресурса у компанијама.

Молимо Вас да издвојите 5 минута и попуните ову кратку анкету преко линка УПИТНИК.

Резултати истраживања биће објављени на конференцији ”Бизнис и људи-Самит ХР лидера 2022” која ће бити одржана 18.05.2022. године у Привредној комори Србије, као и на сајту Привредне коморе Србије и Пословне академије ПКС.

Надамо се да ћете дати свој допринос овом истраживању тако што ћете одговорити на питања.

Ваше мишљење нам је важно, зато не постоје „тачниˮ или „погрешниˮ одговори.  

Захваљујемо на Вашем времену и сарадњи.