JAVNI POZIV ZA PREDUZEĆA

Rok za prijavu: 03.11.2021. u 23:59h

Program Nemačke razvojne saradnje poziva preduzeća da se prijave za učešće u projektu „Zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i Romkinje i druge teško zapošljive grupe”

Kome je namenjen projekat:

Preduzetnicima, malim, srednjim i velikim preduzećima iz cele Srbije koji imaju potrebu za novim zapošljavanjem, žele da organizuju obuke u praktičnim veštinama i pruže podršku u zapošljavanju pripadnika/ca teško zapošljivih grupa.

Koristi za kompanije čije prijave budu odabrane:

  • Pristup obučenoj radnoj snazi koja je deficitarna na tržištu rada i/ili potrebna kompaniji
  • Nadoknada dela troškova teorijske i/ili praktične obuke (npr. trenera, mentora, materijala, alata, radnih odela, opreme, itd.)
  • Nadoknada dela troškova nadoknade za  polaznike/ce tokom trajanja obuke, uključujući troškove prevoza i osiguranja
  • Podrška onim kompanijama kojima je potrebna, pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca i mentorska podrška tokom obuke
  • Uspostavljanje saradnje sa GIZ-om

Ko mogu biti korisnici obuka i zapošljavanja:

Nezaposlena lica koja pripadaju sledećim marginalizovanim grupama: Romi/Romkinje, povratnici/ce iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije, dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana), osobe mlađe od 30 godina, žene, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, osobe starije od 50 godina, radnici otpušteni kao tehnološki viškovi.

Više informacija o projektu:

O organizatorima programa:

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ, se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH. Deo programa usmeren je na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoja znanja i veštine, bolje se pozicioniraju na tržištu rada i povećaju zapošljivost.

 

www.ukljucise.org