Обавештавамо вас да је нови Правилник о порезу на додату вредност објављен у „Службеном гласнику РС“  број 37/2021 и почиње да се примењује од 01.07.2021.године.

 У прилогу вам достављамо:

        Правилник о порезу на додату вредност и

        Информацију о разликама између новог Правилника о порезу на додату вредност и претходних правилника чија примена престаје 01.07.2021.године.