Поштовани послодавци,

Обавештавамо Вас, да је Национална служба за запошљавање, у циљу реализације мера активне политике запошљавања на територији Републике Србије, дана, 2. априла 2021. године, расписала 13 јавних позива/конкурса, и то:

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години;
Јавни позив за реализацију мере стицања практичних знања у 2021. години;
Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са високим образовањем у 2021. години;
Јавни позив за реализацију мере приправништва за незапослене са средњим образовањем у 2021. години;
Јавни позив за учешће у финансирању мере обуке на захтев послодавца у 2021. години;
Јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе послодавца за запосленог у 2021. години;
Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021. години;
Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години;
Јавни позив незапосленима Ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години;
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години;
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2021. години;
Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2021. години;
Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2021. години.

Напомињемо, да ће већина јавних позива/конкурса бити отворена до 30. новембра 2021. године, док је рок за подношење захтева за мере намењене особама са инвалидитетом 31. децембар 2021. године. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање биће отворен до 17. маја 2021. године, а рок за подношење захтева потенцијалних извођача јавних радова истиче 10. маја 2021. године.

Обавештавамо Вас такође, да додатне информације можете добити у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање. Такође, текстови јавних позива и конкурса, са пратећом документацијом, доступни су и на сајту НСЗ – http://www.nsz.gov.rs/

 

Ваша Унија послодаваца Србије

Дамира Јовановић

Asistent Sektora za članstvo/Asistant of Membership Department

Unija poslodavaca Srbije/Serbian Association of Employers

Stevana Markovića 8,

11080 Beograd, Zemun

Tel/Phones: +381 11 31 60 248

e-mail: d.jovanovic@poslodavci.rs

web address: www.poslodavci.rs