Ministarstvo privredu je objavilo Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Reč je o prvom ovakvom javnom pozivu koji daje podršku potencijalnim i postojecim mladim preduzetnicima i zenama preduzetnicama koje su vlasnice privrednih subjekata registrovanih ne duze od 5 godina od objavljivanja Javnog poziva.

Paket usluga za mlade podrazumevaju  besplatnu konsultantsku pomoć koje ARRA pružaju u okviru ovog programa vezano za:

 1. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za startap kredite za početnike kod Fonda za razvoj; Po ovom Javnom pozivu odabrani privredni subjekti ce imati mogusnost da konkurisu pod povoljnim uslovima kod Fonda za razvoj RS sa subvencijom od 35% odnosno 45% za opstine koje pripadaju 4.stepenu razvijenosti, a ostali iznos kredita će se vraćati pod veoma povoljnim uslovima koje propisuje Fond, a to je 2%kamatne stope, sa povoljnim grace periodom i periodom otplate. Sredstva se mogu korisiti za nabavku opreme, delom repromaterijla, za unapređenje poslovanja.
 2. Pomoć pri izradi poslovnog plana kod konkurisanja kod NSZ ( ovde mislimo na potencijalne preduzetnike kojima je ova pomoć potrebna)
 3. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini;
 4. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija;
 5. savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);
 6. savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);

Takođe u našim razvojnim agencijama rade stručni ljudi sa znanjem i iskustvom, koji su i sertifikovani treneri za razlicite obuke koje se sprovode po metodologiji RAS-a. Odabrani klijenti će dobiti mogućnosti i da steknu i unaprede svoja znanja potrebna kako za započinjanje tako i vođenje posla pohađajući neku od raspoloživih obuka koje će im se ponuditi. Reć je o ovim modulima .

 1. obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od  dva dana).
 2. priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost (u trajanju od dva dana);
 3. finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);
 4. izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
 5. marketing i prodaja (u trajanju od jednog dana);
 6. elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju (u trajanju od jednog dana);
 7. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje  (u trajanju od dva dana);
 8. inovacije (u trajanju od jednog dana);
 9. priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);
 10. učešće MSP u javnim nabavkama (u trajanju od jednog dana)

Svesni cinjenice da nije dovoljno samo zapoceti posao ili dati odredjena sredstva za rad, iskustvo nam je pokazalo da za uspešno poslovanje naših privrednika je veoma korisna i mentorska podrska tokom njihovog rada

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kog stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta određeni broj mentoring sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja. U našem dosadasnjem radu klijenti su pokazali veliko interesovanje za primenu određenih alata koje koriste naše kolege iz Japana , a sve u svrhu unapređenja posla.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje trenutne situacije;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta,  zadruge.
 • Koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • Upućivanje na  odgovarajuće specijalizovane konsultante.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge  imaju:

 1. Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica:
 • starosti od 18 do 30 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 30 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1991. godine);
 • koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika).
 1. Mladi preduzetnik/preduzetnica:
 • starosti od 18 do 30 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 30 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1991. godine);
 • koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina.
 • koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.
 1. Žene preduzetnice:
 • koje imaju registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena, da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
 • čiji privredni subjekt ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Paket usluga  ne mogu koristiti potencijalni preduzetnici i postojeći privredni subjekti zarad obavljanja sledećih delatnosti:

 1. primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje, a  ne obuhvata hladnjače, sušare, opremu za pakovanje, sortiranje, preradu i sl.;
 2. trgovinska delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju određeni stepen obrade;
 3. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 4. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 5. promet nafte i naftnih derivata;
 6. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 7. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 8. građevinarstvo izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i završnih zanatskih radova u građevinarstvu;
 9. transport i saobraćaj;
 10. finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja;
 11. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda.

Za vise informacija obratiti se na telephone ARRRO 037 202 336 ili na email office@arrro.rs ili na sajtu ARRRO  https://arrro.rs/2021/03/11/javni-poziv-za-sprovodjenje-paketa-usluga-za-mlade-i-zene-preduzetnice/

Poziv je otvoren do 1. Aprila. Procedura prijave je jednostavna. Pozivamo sve zainteresovane potenicjalne korisnike ovog Javnog poziva da nam se jave i iskoriste šansu koja im omogućava da uspešno započnu ili unaprede svoje poslovanje.

S poštovanjem,

Sonja Jevremović

koordinator za međuopštinsku saradnju

sonja.jevremovic@arrro.rs