Информација о актуелним програмима за развој предузетништва у 2021

Информација о актуелним програмима за развој предузетништва у 2021

Програми за развој предузетништва Влада Републике  Србије је у један од фокуса  политике  развоја привреде у наредном периоду  поставила  развој предузетништва и јачање предузетничког духа. Увођењем „Године предузетништва“  2016.године, а затим и „ Деценије...