Поштовани,

Oбавештавамо Вас да је Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 12.02.2021. године донела Одлуку о приступању изради плана развоја општине Трстеник за период 2021-2027. година.

План развоја општине Трстеник је дугорочни документ развојног планирања, и као такав представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја за општину Трстеник.

Закон о планском систему прописује обавезу ЈЛС да процес израде Плана развоја буде транспарентан и да се током израде предметног документа обављају консултације са свим релевантним заинтересованим странама и циљним групама, те с` тим у вези, општина Трстеник је на својој интернет страни: www.trstenik.rs , поставила банер План равоја општине Трстеник 2021-2027. година и на исти поставила анкете за грађане, привреду, установе и остале заинтересоване стране чиме отпочињемо са консултацијама.

Молимо Вас да узмете учешће  и попуните анкету у прилогу овог дописа најкасније до 10.03.2021.г. како бисмо успешно окончали прву фазу израде планског документа и попуњену анкету вратите на мејл адресу: marija.petrasinovic@trstenik.rs.

Контакт особа  за питања и сугестије: Марија Петрашиновић, моб: 069 607 189, мејл адреса:  marija.petrasinovic@trstenik.rs

Преузмите анкетни упитник: http://oupts.org.rs/wp-content/uploads/2021/02/anketa.docx