Израда Плана развоја општине Трстеник за период 2021.-2027. године

Израда Плана развоја општине Трстеник за период 2021.-2027. године

Поштовани, Oбавештавамо Вас да је Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 12.02.2021. године донела Одлуку о приступању изради плана развоја општине Трстеник за период 2021-2027. година. План развоја општине Трстеник је дугорочни документ развојног...