Изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД 19 ( члан 7, Сл. гласник РС, бр. 126/20) уведено је обавезно именовање лица (корона редара) од стране директора компаније, које ће се бавити контролом ношења личних заштитних маски у трговинским објектима.

 

Правна лица и предузетници који обављају трговину на мало дужни су да обезбеде да у објекте у којима се обавља трговина на мало, односно у објекте у којима се продаје роба или пружају услуге у трговинским центрима или сличне објекте у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, не улазе, односно да у њима не бораве лица која не носе личне заштитне маске.

 

Правна лица и предузетници  дужни су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски.

 

Поштовање поменуте уредбе контролисаће представници Сектора за инспекцијске послове у Министарству здравља који имају право да у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС, бр. 68/20) примене казнене одредбе прописане у члану 81. поменутог закона.