Програм Владе Републике Србије „Моја прва плата” спроводи Национална служба за запошљавање уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Канцеларије за ИТ и електронску управу и Привредне коморе Србије.

Циљ Програма је подстицање запошљавања младих и решавање проблема недостатка кадрова у привреди.

Програм ће омогућити да се 10.000 младих људи у Србији са стеченим средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, без радног искуства, оспособи за самосталан рад на конкретним пословима.

Програм се спроводи код послодаваца у приватном или јавном сектору који се пријаве на Јавни позив Националне службе за запошљавање, објављен 17.08.2020. године на сајту НСЗ, у складу са Уредбом о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ (05 број 110-6321/2020-3 од 13.08.2020. године).

Позив је отворен за све привредне субјекте који послују на територији Републике Србије (предузетнике, микро, мала, средња и велика правна лица ).

Послодавци који су заинтересовани за учешће у Програму пријављују се на сајту mojaprvaplata.gov.rs

и после уношења основних информација, објављују конкретне радне позиције (са описом послова на српском језику) на којима ће се корисници Програма оспособљавати за самосталан рад. Оспособљавање ће се вршити по утврђеном програму који одобрава Национална служба за запошљавање, уз ментора који врши надзор и пружа подршку. Обавеза послодаваца је да ментор или лице задужено за оспособљавање једном месечно Националној служби за запошљавању доставља извештај о реализованом оспособљавању.

Пријављивање послодаваца траје од 17. августа до 25. септембра 2020. године. Након што се кандидати пријаве за ове позиције, систем ће их сам спајати само са оним кандидатима који својим квалификацијама одговарају опису послова у оквиру отворених позиција.  Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у програм укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у програм укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

За оглашене позиције и у складу са потребним условима које дефинишу послодавци, млади ће се пријављивати од 1. до 15. октобра 2020.

Средства за исплату накнада за кориснике током периода њиховог оспособљавања за рад обезбеђује Министарство финансија. Корисницима са завршеним средњим образовањем обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од 20.000,00 динара, а корисницима са завршеним високим образовањем накнада у износу од 24.000,00 динара. Средства ће бити исплаћивана директно корисницима, преко Националне службе за запошљавање. Поред наведених износа, послодавци могу корисницима да исплате и додатна средства. Доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести, такође ће бити уплаћени у складу са законом.

Оспособљавање за рад траје девет месеци.

Бенефити овог Програма за послодавце су:

  • Уколико постоје радна места за која иначе тешко налазе кадрове, овим програмом ће добити могућност да баш за та места оспособе младе за рад
  • Уколико планирају повећање обима пословања, оспособљавањем младих за рад на конкретном послу за 9 месеци ће добити кадрове, односно међу младима које обучавају могу регрутовати нове запослене
  • Уколико имају неповољну кадровску структуру у којој доминирају кадрови пред пензијом, ово је прилика да подмладе свој тим и да обезбеде пренос знања, искустава и добре праксе са старијих на млађе

Учешћем у Програму послодавци:

  • Добијају прилику да изаберу кандидате које ће оспособљавати за рад у складу са њиховим потребама, а трошкове увођења у посао ових кандидата сносиће држава. Послодавци иначе преферирају да нови кадрови имају неко радно искуство, јер је увођење у посао сваког новозапосленог, а посебно оног без радног искуства, дуг и скуп процес (дужина трајања ипак зависи од конкретног радног места). Управо то је и главни опредељујући разлог учешћа послодаваца у дуалном образовању када је реч о средњем нивоу образовања, као и покретању активности за развој дуалних студијских програма у складу са Законом о дуалном моделу студија у високом образовању.
  • Смањују трошкове одабира будућих кадрова, јер ће их апликација спајати само са оним кандидатима који својом биографијом одговарају опису послова које су навели у отвореним радним позицијама. Чак и за велике компаније које имају службе људских ресурса селекција кадрова је временски и трошковно захтевна активност, а за предузетнике, микро и мале привредне субјекте добра и квалитетна селекција кадрова је често равна немогућој мисији, па су и грешке , а тиме и трошкови у одабиру кадрова велики
  • Имају могућност да инвестирају у развој људских ресурса, јер им се пружа прилика да уз мање трошкове подмладе свој колектив, унесу креативну и иновативну снагу и енергију у постојећи тим.

Програм се реализује без обавезе заснивања радног односа. По истеку оспособљавања за рад, сами одлучују да ли ће засновати радни однос са кандидатима који су код њих обавили оспособљавање. Практично, током овог оспособљавања, послодавци и млади се ’’препознају и проналазе’’.

Процена је да ће бити потребно да се у реализацију програма укључи око 1000 послодаваца, а најмање 650.

Све потребне додатне информације налазе се на сајту mojaprvaplata.gov.rs

Упутство за коришћење Портала Моја прва плата:

.