Писмо послодавцима,

У условима деловања пандемије неопходно је да допринесемо родној равноправности и оснаживању жена у Вашим предузећима и предузетничким радњама, јер само јака и економски самостална жена може да решава проблеме који се пред њу стављају у циљу превазилажења кризе. Писмо препорука WEP послодавцима је резултат истраживања у оквиру пројекта ”Родно одговорно пословање” које се реализује у партнерсту са UN и уз подршку Амбасаде Велике Британије. Наведене препоруке су у складу са принципима UN за оснаживање жена у условима деловања пандемије.

Преузмите писмо: