Према закључку са 11. седнице Савета Парламента предузетника ПКС, који је одржан 10. 06. 2020. године, представљамо вам информације о Програмима/ Кредитима за ликвидност и обртна средства у отежаним условима услед пандемије COVID 19, који се реализује преко Фонда за развој РС.

Прилог број 1:

Прилог број 2: