Из општинске канцеларије за сарадњу са АПР-ом упозоравају одговорне у предузећима и предузетнике у општини Трстеник да је по Закону о привредним друштвима рок за регистрацију адресе за пријем електронске поште 1. октобар 2019. године.

Привредна друштва, представништва и огранци страних привредних друштава, за упис Е-маил адресе попуњавају регистрациону пријаву промене података (обавезни подаци) и додатак 31 а предузетници  треба да поднесу попуњену регистрациону пријаву промене података  (обавезни подаци) и додатак 16.

До 1.0ктобра 2019 ова регистрација је бесплатна.

Такође на привредна друштва се односи и обавеза да код АПР-а  региструју већ образоване огранке у складу са Законом о регистрацији а рок за регистрацију је 01. 10. 2019. године.

Предузетници који имају радње ову пријаву могу да предају преко општинске канцеларије у општини Трстеник док привредна друштва пријаву подносе сами  путем поште или преко нама најближе организационе јединице АПР-а у Краљеву.