ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМA ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ

ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва (у даљем
тексту: Програм) спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и
технолошки развој (у даљем тексту: Кабинет министра), а за реализацију Програма
обезбеђена су средства у укупном износу од 100.000.000,00 динара, и то на Економској
класификацији 423 – Услуге по уговорима у износу од 25.000.000 динара и на Економској
класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 75.000.000 динара.
Средства су опредељена за следеће мере:

1) Максималан износ подршке до 10.000.000 динара по одобреном пројекту
намењен је за програме промоције женског иновационог предузетништва на
националном и локалном нивоу, и то у оквиру средстава опредељених на
Економској класификацији 423 – услуге по уговорима и

2) Максималан износ подршке до 15.000.000 динара по одобреном пројекту
намењен је за програме развоја и промоције женског иновационог
предузетништва на локалном нивоу, и то у оквиру средстава опредељених на
Економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти.
Опредељена средства се додељују у складу са правилима за доделу државне помоћи мале
вредности.

Преузмите документ: http://oupts.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/јavni_poziv_zensko_preduzetnistvo.pdf