Народни универзитет у Трстенику је постао овлашћени тест центар за обуку за рад на рачунарима, рад са пратећим пограмима и апликацијама, као и интернетом. У наредном периоду сви заинтересовани ће моћи да изврше поменуту обуку, након чека следи тестирање и добијање сертификата за одговарајуће положене модуле. Модули које кандидат може полагати су следећи.

  • ECDL Start
  • ECDL Core
  • ECDL Profile

Сертификати за ове модуле су признати у Европи.

Пријављивање заинтересованих кандидата ће се вршити у просторијама центра за образовање Народног универзитета у Трстенику сваким радним даном од 07-15 сати као и на број телефона 037/717-220 и путем адресе електронке поште narodnits.co@sbb.rs