Поштовани,
Опште удружење предузетника Трстеник у сарадњи са ПКС РПК Крушевац организује бесплатно
учешће у оквиру заједничког штанда на 20. Међународном сајму привреде у Параћину. Сајам се
одржава у периоду 11.-13. октобра 2018.године.

20. Међународни сајам привреде у Параћину биће пропраћен бројним презентацијама
производа, сусретима привредника и културно – забавним програмом.
Као и предходних година, сајам ће бити прилика хиљадама посетилаца да купују, а излагачима
да остваре добре пословне контакте.

Сајам ће бити одржан у Спорцкорекреативном центру „7 Јули“ од 11.-13. октобра 2018.године .
Молимо све заинтересоване који желе да излажу на заједничком штанду да се пријаве до
понедељка 08. октобра 2018.

Особе за контакт: ПКС РПК Крушевац Марија Весковић, 037/211131, marija.veskovic@pks.rs ;
ОУП Трстеник Ранко Обрадовић 037711432, kancelarija@oupts.org.rs .

С поштовањем

Председник ОУП Трстеник Привредна комора Србије
Милорад Пантић, дипл. инг. Агрономије с.р.

Привредна комора Србије, директор РПК Крушевац
Предраг Вукићевић, дипл. ецц.с.р.