Поштовани,

 

ПКС РПК Крушевац,  Општина Трстеник  и ОУП Трстеник Вас позивају на презентацију COSME програма, Европски Инвестициони Фонд  која ће се одржати 18.09.2018 са почетком у 13:00 часова, већници Народног универзитета, Трстеник.

Cosme Програм Европске уније за конкурентност предузетника и малих и средњих предузећа има предвиђен укупан буџет од 2,3 милијарди ЕУР у периоду од 2014. до 2020. године. Најмање 60% програма је опредељено за лакши приступ изворима финансирања за мала и средња предузећа у Европи.

Европска инвестициона банка преко свог Европског инвестиционог фонда пласира ова средства, у виду кредитних гаранција за пословне банке у земљама које су приступиле COSME програму, док банке креирају понуду кредита за привреду под повољнијим условима.

COSME кредити се могу користити за улагање у трајна обртна средства, са роком отплате од 30 до 36 месеци, грејс периодом од 3 до 6 месеци и каматном стопом која се креће од 2,39% до 7,75%. Кредитна стопа се опредељује у завиности од бонитета компаније.

Позивамо све заинтересоване привреднике и предузетнике да узму учешће и информишу се о COSME програму.  Презентацију  о COSME програму држаће Бисерка Јанковић,  Директор за пословање са привредом, Сектор за пословање са малим и средњим предузећима Банке Интезе.

Контакт особа је  Марија Весковић  037 211 131  или Владимир Стојановић, канцеларија за ЛЕР 037 714 317 и Ранко Обрадовић из ОУП 037 711 432.

С поштовањем

Општина Трстеник , председник

Александар Ћирић с.р.

Привредна Комора Србије, директор РПК Крушевац

Предраг Вукићевић с.р.