Обавештавамо Вас да је у циљу израде Измена и допуна Правилника о посебним санитарним условима које морају да испуне објекти у којима се пружају услуге одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела,са дефинисањем ближих услова за коришћење соларијума у Министарству здравља Владе Републике Србије формирана посебна Радна група чији члан је и представник Привредне коморе Србије Сектора предузетништва. Доношење измена и допуна или пак новог Правилника у зависности од обима предложених измена, планирано је до краја 2018.године.

Молимо све Ваше чланове који се баве одржавањем неге лица и тела и пружају услуге коришћења соларијума, да преузму Правилнике који су у прилогу, како би могли да нам своје мишљење предлоге и сугестије доставе у циљу израде мишљења ПКС.

Предлоге доставити мр Слободанки Џиновић-Којић шефу Канцеларије за предузетништво ПКС, на имејл: slobodanka.kojic@pks.rs до 21.јуна 2018.године

За све додатне информације стојимо Вам на располагању.

Правилник о ближим условима за обављање делатности пружања хигијенских услуга као и начину спречавања и преношења заразних болести

Правилник о посебним санитарним условима које морају да испуне објекти у којима се пружају услуге одржавања хигијене неге и улепшавања