Привредна комора Србије, у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр.104/2016), почела је реализацију обука за стицање лиценце професионалног управника зграда. Позивамо сва физичка и правна лица, заинтересована за обуку за стицање лиценце професионалног управника зграда, да контактирају Регионалну привредну комору Крушевац и пријаве се за учешће у обуци.

Обука траје седам дана, односно 50 школских часова.

Цена обуке је 30.000 динара (25.000 динара + пдв).

Подсећамо да су, у складу са Чланом 52. Закона о становању и одржавању зграда (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 104/2016), услови које физичко лице треба да испуни да би стекло квалификацију професионалног управника, следећи:

  • да има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
  • положи испит за професионалног управника и стекне лиценцу
  • упише се у регистар који води Привредна комора Србијe

Позивамо све заинтересоване да се јаве ПКС РПК Крушевац, тел. 037 441 128 или 418 520.