www.ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot

Развојна агенција Србије (РАС) као агенција Владе Републике Србије нуди широк спектар услуга, укључујуц́и подршку директним улагањима и промоцији извоза, али и имплементацију пројеката који за циљ имају унапређење конкурентности, регионалног развоја и угледа Србије.

Као новооснована агенција, РАС наставља добру праксу Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) и Националне агенције за регионални развој (НАРР) унапређујући своје активности у складу са захтевима савременог тржишта.

РАС је јединствени шалтер намењен како домаћим тако и страним компанијама са мисијом изградње јаке и одрживе економије, и побољшања квалитета живота у Србији.