РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
19. јун 2014. године
Б е о г р а д

На предлог Министарства за рад Влада препоручила плаћено одсуство угроженима од поплава

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у циљу помоћи напорима обнове, Влада Србије је на данашњој седници препоручила послодавцима да одобре плаћено одсуство запосленима са подручја угрожених поплавама и клизиштима за време санирања штете на својим домовима

На овај начин би послодавци дали свој допринос запосленима и њиховим породицама које су претрпеле велике материјалне губитке.

Плаћено одсуство може да траје најдуже 45 радних дана а одобраваће се на захтев запосленог уз потврду надлежног градског или општинског штаба за ванредне ситуације.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања захваљује се свим социјалним партнерима, радницима и послодавцима као и Влади Србије на разумевању и великој солидарности испољеној током незапамћених поплава и санирању последица у поплављеним подручјима.