УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЋА – ТРСТЕНИК
О Б А В Е Ш Т Е Н Ј Е

Удружење за заштиту потрошача организује предавање на

Т Е М У

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КВАЛИТЕТУ РОБЕ И УСЛУГА ПО ТРЖИШНИМ ЦЕНАМА И ПРОПИСАНОМ КВАЛИТЕТУ, ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРШАЧА.

Позивамо грађане, чланове удружења, представнике ЈКСП Комстан, ЈКП Енергетика, и чланове удружења предузетника, да присуствују и узму учешће на предавању.
Предавање ће се одржати дана 16. 09 2015. године са почетком у 11 часова у Народном универзитету, сала већница.

Трстеник, 09. 09 2015. год.

Председник
Радоје Ђуровић ср.