Регионална привредна комора Крусевац у сарадњи са САОП доо из Новог Сада организује:
КУРС ЗА САМОСТАЛНОГ КЊИГОВОЂУ уз практичан рад на рачунару и књиговодственом програму

Курс за самосталног књиговођу је намењен лицима која имају мало или апсолутно никакво искуство у књиговодственом раду, као и онима који желе да постану професионалне рачуновође и који ће своју егзистенцију заснивати на овој професији. Курс за самосталног књиговођу је орјентисан на практичан рад у књиговодству, и на практичан рад на рачунару који се обавља на најновијој интернет верзији, програму САОП миниМАX, тако да ће полазницима овог курса, сваки следећи изазов, практични књиговодствени рад или програм бити познат, и са малим корекцијама у раду лако ће моћи одмах да обављају књиговодствене послове у било ком привредном друштву или агенцији.

Распоред одржавања наставе је такав да обезбеђује потребно време за самосталан рад и успешно припремање испита за сертификат о успешном похађању обуке, који се полаже по завршетку обуке. Настава укупно траје 72 часа (52 часа теоретске наставе са вежбама + 16 часова практичне наставе на рачунару и књиговодственом софтверу + 4 сата испита за сертификат). Након завршене обуке, полазници стичу способност, потребно практично знање и вештину да: формирају књиговодствену документацију, контирају и књиже књиговодствене промене већине малих предузећа и предузетника (двојно књиговодство), разумеју основу за коришћење и примену пореских и финансијских прописа, контирају и књиже и сложеније књиговодствене промене, израдјују пореске пријаве за исплату зарада, ППП ПД и пријаву за порез на додату вредност ПППДВ, шире проучавање и примену пореских и финансијских прописа, врше контролу закључног листа,, самостално (на основу закључног листа виртуелне фирме) попуњавају оригиналне обрасце за финансијске извештаје. За заинтересоване постоји могућност да још похађају бесплатну обуку “Како започети сопствени бизнис“, за коју добијају посебан сертификат.

Котизација за похађање курса је 17.000,00 динара по полазнику. Постоји могућност плаћања у три рате. За привредне субјекте која су чланови РПК Крушевац одобрава се попуст – 10% по полазнику.Почетак наставе планиран је по формирању групе, а по овом позиву то би била друга половина месеца септембра 2016. године, у просторијама РПК Крушевац. Све додатне информације можете добити у РПК. Крусевац контакт особе: Марија Весковиц и Драгана Милосављевић телефон 037/441-128, 441-280; марија.весковиц@комора.нет; и драгана.милосављевиц@комора.нет . Пријаве доставити електронском поштом или факсом на број: 037/442-919.
Молим Вас да попуњену пријаву пошаљете, најкасније до 20. септембра 2016. године, на фаx РПК Крушевац: 037/442-919, или путем е-поште на адресу: marija.veskovic@komora.net.

Полазници који се пријављују као физичка лица не попуњавају податке о предузећу*.

Котизација: за учешће на обуци износи 17.000,00 динара по полазнику.Котизацију уплатити на жиро рачун РПК Крушевац број: 160-44878-78 Банца Интеса Крушевац.

Рок уплате: прва рата до почетка курса, друга рата до 15. октобра 2016. године, и трећа рата до 30. октобра, а за привредне субјекте која су чланови РПК Крушевац одобрава се попуст – 10% по полазнику.

Изостанак уплате другог дела котизације до предвиђеног рока сматра се одустајањем од даљег похађања наставе!

Све додатне информације у вези са Курсом можете добити у РПК Крушевац на телефоне: 037/441-128; 037/441-280; или путем е-поште на адресе: marija.veskovic@komora.net .

Особа за контакт у РПК Крушевац Марија Весковић.