Обавештавамо Вас да је објављен Јавни позив у оквиру Програма подршке развоју конкурентности ММСП и задруга у 2014. години.

Рок за пријаву: петак, 18. јул 2014.

У оквиру Програма подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2014. години, Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава

Програм подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2014. години (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: Национална агенција) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ програма је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Бесповратна средства ће се одобравати за:
I група активности:
• уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „ЦЕ“ знаком
• нови дизајн производа и амбалаже
• електронска презентација
II група активности:
• побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
• побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
• тестирање нових производа и
• израда и имплементација специјализованог софтвера.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:
• да је претежна делатност производња или пружање услуга;
• да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
• да су основани најкасније 31. маја 2012. године;
• да успешно послују претходне две године;
• да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;
• да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
• да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 200.000,00 динара за И групу активности, односно од 50.000,00 до 500.000,00 динара за ИИ групу активности.
Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.
Укупна расположива средства за реализацију Програма износе 21.500.000,00 динара.
Средства се додељују микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама у складу са чл. 95. – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13), као државна помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).

Рок за подношење пријава је 18. јул 2014. године.

Програм, упутство, правила за оцењивање, пријава и други пратећи обрасци доступни су у аттацхмент-у и на електронским странама Националне агенције, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама. За детаљније информације можете се обратити Агенцији за регионални развој Расинског округа, 037 418 520, ул. Балканска 63 / ИВ, 37000 Крушевац