Predmet: Sastanak na temu predstavljanja Evropske mreže preduzetništva, RPK Kruševac, 03.05.2014.

Poštovani,

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Birom za saradnju sa Evropskom Unijom, organizuje prezentaciju besplatnih usluga koje možete da koristite kao deo Evropske mreže preduzetništva za Srbiju.

Sastanak će se održati u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 03.06.2014. u 12 časova. Adresa: Balkanska 63, četvrti sprat.

Evropska mreža preduzetništva je najveća mreža na svetu koja pruža podršku malim i srednjim preduzećima u:
 preko 50 zemalja
 preko 100 konzorcijuma
 skoro 600 institucija – privredne komore, razvojne agencije, univerziteti, instituti…
Za Srbiju jedan od partnera je komorski sistem Srbije.

Usluge Evropske mreže preduzetništva:

 Podrška internacionalizaciji poslovanja (povezivanje sa partnerima iz inostranstva, informacije o potražnji inostranih kompanija, ponuda srpskih kompanija inostranstvu i slično)
 Podrška inovicijama u poslovanju
 Podrška učešću u programima EU
 Povezivanje privrede i institucija EU
Pozivamo Vas da dođete na prezentaciju i upoznate se sa uslugama Evropske mreže preduzetništva koje Vi kao privredni subjekt možete da koristite.
Kontakt osobe u RPK Kruševac su Aleksandra Aleksić i Dušica Vukčević Stojiljković, telefon 037 441 128, 441 280, e-mail: aleksandra.aleksic@komora.net i dusica.vukcevic@komora.net.
Molimo Vas da svoje učešće na prezentaciji potvrdite do ponedeljka, 02.06.2014. godine.