Želimo da Vas obavestimo da Regionalna privredna komora Kruševac svojim članicama nudi mogućnost kupovine proizvoda i korišćenju usluga pod povoljnijim uslovima, kod jednog broja privrednih subjekata, inače članica naše Komore.

U prilogu se nalaze informacije o do sada sklopljenim sporazumima sa četiri privredna subjekta, kod kojih vi kao naše članice, na osnovu Potvrde koju izdaje Regionalna privredna komora Kruševac kao krajnji potrošač – možete koristiti pogodnosti pri kupovini proizvoda. Visinu popusta određuju same firme potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa Komorom. Kontakt osoba za potvrde u RPK Kruševac je Vanja Damljanović, 037/441-128, 441-280, vanja.damljanovic@komora.net .

Obzirom na brojno članstvo Regionalne privredne komore Kruševac očekujemo da će ovaj vid saradnje doprineti većem obimu prodaje i kupovine proizvoda i usluga privrednih subjekata koji se budu uključili u ovu aktivnost. Takođe, ukoliko ste i Vi zainteresovani da ponudite vaše usluge, a član ste Komore, možete kontaktirati kolegnicu Vanju.

Ponude tj. popust na kupovinu proizvoda i usluga naših članica Regionalna privredna komora Kruševac oglašavaju se putem sajta, Facebook profila i e-mail-a. Još jednom vas podsećamo da su u prilogu ponude privrednih subjekata koji su se do sada uključili u ovu saradnju, a nove ponude možete pratiti na našem sajtu http://www.komoraks.co.rs/, kao i Facebook profilu https://www.facebook.com/RPKKrusevac .